Nghi Loc
10 km (6.2 mi) from search location
256 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Hotel

Một trong những khách sạn 3 sao ở trung tâm thị xã Cửa Lò

  Sat 30-Mar-2019  -  Sun 31-Mar-2019 (1 night)

$40.00 room per night
Phòng Đôi (with 2 beds)
Private bath